Sözlükte "keşide" ne demek?

1. (banka ve her tür piyango ikramiyeleri için) çekme, çekiliş.
2. Eski yazıda kimi harflerin baş tarafı yazıldıktan sonra süs için çekilen uzatma.

Keşide ne demek? (Ekonomi)

(Draw) Arapça, çekmek demektir, kura çekmek, poliçe çekmek gibi. Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve muhataba ibraz edilmek üzere alacaklıya (lehdara) verilmesi işlemi. Çek veya poliçe çeken kişiye "keşideci" adı verilir.

Son eklenenler